WerkFit-programma in Den Haag succesvol

Van iets negatiefs, iets heel moois maken! Veel mensen die in de bijstand zitten en niet aan werk kunnen komen, herkennen de negatieve spiraal wel. Als problemen zich blijven opstapelen, is het zo moeilijk om positief te blijven. Het WerkFit-programma van de Gemeente Den Haag kan gelukkig voor een ommekeer zorgen. Het doel van dit programma is mensen die bijstand ontvangen, aan passend werk te helpen.

En dat betekent niet alleen dat deelnemers werk gaan zoeken, maar vooral aan zichzelf gaan werken. Deelnemers krijgen persoonlijke coaching om de eigen negatieve spiraal te doorbreken. Er is  aandacht voor de problemen die er zijn, voor de fysieke gesteldheid, de mentale veerkracht en het vertrouwen in eigen kunnen. Zo ontstaat een persoonlijk traject waarbij uitgegaan wordt van eigen talenten, eigen kracht én mogelijkheden.

Ithaka Academie heeft zich de afgelopen 15 maanden ingezet voor het WerkFit-programma in Den Haag. En meerdere deelnemers grepen deze mogelijkheid aan, om het negatieve om te draaien naar iets moois. Ithaka Academie hielp 43 deelnemers om dit WerkFit-programma succesvol af te ronden! Daar is wel het nodige harde werk voor verzet. We gingen aan de slag om een eigen CV of motivatiebrief professioneel op te stellen. En er was aandacht voor de diplomawaardering. Er was oog en begeleiding voor de knelpunten thuis, waardoor begeleiding naar werk ook aansloot op de situatie in huis, met zorg voor kinderen of een zieke partner. Met intensieve persoonlijke begeleiding kreeg men weer hoop en intrinsieke motivatie om weer méé te doen.

Het resultaat: van de 43 deelnemers hebben er 16 weer (vrijwilligers)werk gevonden. En 10 deelnemers zijn kort na het afronden van het Ithaka programma gestart bij (vrijwilligers)werk. Daarnaast zijn 17 deelnemers doorgestroomd naar een vervolgprogramma. Samengevat heeft dus 60% (vrijwilligers)werk gevonden en 40% een vervolgprogramma! Daarmee 100% verbetering! Want stel je maar voor: je zit thuis en wil van alles, maar het lukt je niet. Door deze aanpak ben je zelfbewust en hebt focus op wat je wil en hoe je dat kan bereiken. Dat gun je ieder mens.

Dit is precies waar Ithaka Academie voor staat: iedereen die de motivatie voelt, moet de kans krijgen om méé te doen. ‘Werk hebben’ is belangrijk. Maar betekenisvol werk hebben, en daar ook van genieten, dat is nog mooier. Want betekenisvol werk is niet alleen goed voor de persoon zelf, maar ook voor de familie, netwerk, de buurt én de maatschappij.

Scroll naar boven