Haagse wethouder op werkbezoek

De economie draait flink en na een moeilijke periode van lockdowns is er meer werk dan werknemers. Ithaka realiseert zich dat en zet zich in voor mensen die net wat meer begeleiding nodig hebben, maar wel graag aan de slag willen, ook op weg te helpen. Want Ithaka staat voor: Iedereen die wil, doet mee.

Samen met de gemeente Den Haag werken we dan, middels het programma Maatschappelijk Fit, om mensen te re-integreren. Onze deelnemers krijgen uitleg over de Nederlandse arbeidsmarkt, leren hun taalvaardigheden verbeteren en maken we zelfbewust over hun persoonlijke toegevoegde waarde in de arbeidsmarkt en hoe ze actief kunnen zijn op de terreinen waar ze zelf ook competent en vaardig op zijn. Ithaka gaat hierbij uit van wat er wél is, omdat leren altijd mogelijk is als je aansluit bij de intrinsieke motivatie. Mensen die voorheen als ambulancechauffeur hebben gewerkt, in het onderwijs, als automonteur en als accountant doen in ons programma mee om weer opnieuw hun plek te krijgen in de Nederlandse samenleving.

De wethouder Sociale Zaken en Welzijn, kwam op werkbezoek en ging in gesprek met de deelnemers en ons team. Een inspirerend gesprek en mooi om te zien hoe zo verbindingen worden gelegd. Daar zijn we trots op. En niet alleen wij, want zo creëren we, in samenwerking met de gemeente, kansen voor de arbeidsmarkt door mensen weer maatschappelijk fit te maken. Dingen doen waar je blij van wordt en dingen doen waar de samenleving beter van wordt! Dat is onze missie. Dat is Ithaka.

Scroll naar boven