Goed voorbeeld doet volgen!

Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen.

Dit las ik afgelopen week via de NOS op de Website van de Nationale Ombudsman. Dank aan de Ombudsman dat hij dit onderzoekt en helaas is dit geen nieuw nieuws. Nederland heeft een mooi systeem en is daarmee #uniek in de wereld. Tegelijkertijd kan je soms ook lelijk klem komen te zitten in dat systeem en daar legt de Ombudsman nu de vinger op.
Tegelijkertijd staan er ook aanbevelingen in die me uit het hart gegrepen zijn. Sterker nog, we brengen die al in praktijk. Ik loop ze even langs:

1- Zorg voor goede financiële begeleiding.
Omdat een flink aantal statushouders de overheid in hun thuisland niet vertrouwden of er zelfs voor op de vlucht zijn geslagen is vertrouwen in een nieuwe overheid in NL een heel ding. Ithaka begeleidt deelnemers intensief en daardoor winnen we het vertrouwen en komen ook verhalen over schulden en financiële vragen naar boven. In samenspraak met onze deelnemers maken we dan een plan op maat en betrekken de gemeente erbij. Het resultaat: Schulden in beeld – Plan voor schulden saneren – Bovenal opluchting en ontspanning bij de deelnemers. 

2- Los de nu al bekende knelpunten op.
Door onze voorbeelden is de gemeente in staat om haar dienstverlening aan te passen desgewenst en onderstrepen we ook het belang van publieke en private samenwerking.

3- Verbeter de samenwerking in de keten
Een groot deel van de oplossing is preventie. Goede voorlichting, zelfbewustzijn bevorderen en kennis beschikbaar stellen.
In dat verband werken wij samen met onder andere de belastingdienst en verzorgen zijn voorlichting. Onder het motto #voorkomen is beter dan genezen.

4- Laat de administratieve werkelijkheid van de overheid beter aansluiten bij de leefsituatie van statushouders
Doordat Ithaka integrale begeleiding biedt is er zicht op de omstandigheden waarbinnen onze deelnemers leven. Vanuit wederzijds #vertrouwen worden brieven snel voorgelegd en uitgelegd. 
In samenspraak met de deelnemer en gemeente zorgen we dan voor passende oplossingen, die erop gericht zijn de deelnemer zo #zelfredzaam als mogelijk te maken.

Kortom een praktijk die de aanbevelingen onderstreept en ze tevens in de praktijk brengt.
Goed voorbeeld doet volgen! 
Wie volgt!

Scroll naar boven