Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 hebben wereldleiders 17 doelen geformuleerd om een betere wereld te maken voor 2030. Deze doelen hebben de kracht om onder andere een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en organiseren van eerlijk werk (ook voor migranten) benadrukken. Geleid door deze Sustainable Development Goals (SDG’s), is het nu aan ons, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek om samen te werken en een betere toekomst voor iedereen te bouwen.

Ieder mens is uniek. Iedere situatie is anders en elke context vraagt om specifieke aandacht. Mensen die naar Nederland komen en vallen in de groep ‘statushouder’ gaan hier de taal leren en richten zich vroeg of laat op het hebben van een baan.

Uit onderzoek blijkt dat 11% van de statushouders anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning werk heeft en dat na vier en een half jaar 38% werk heeft. Ithaka heeft aangetoond dat zij dit met een factor 3 vermenigvuldigen. 

Daarom verbindt de Ithaka Academie zich aan de volgende duurzame ontwikkeldoelen:

1- Geen Armoede

Wanneer iemand een baan heeft, heeft deze persoon inkomen, ontwikkelkansen en daarmee in staat om voor zijn of haar eigen welstand te werken en die van haar persoonlijke omgeving, zoals het gezin.

3- Goede gezondheid en welzijn

Het isa aangetoond dat mensen die afhankelijk zijn van een uitkering ook meer fysieke en mentale klachten hebben, zich ongezonder voelen en meer gebruik maken van de gezondheidszorg. Door onze aanpak stromen mensen door naar banen, waardoor ze zich gewaardeerd en erkend voelen en daarmee werken aan hun gezondheid en welzijn.

4- Kwaliteitsonderwijs

Ithaka werkt met A-kwaliteit en bieden ons onderwijs op kwalitatief hoogwaardige locaties aan. We werken onder andere samen met partijen die geaccrediteerd en bewezen effectief zijn. Onze begeleiders komen uit de doelgroepen en we leveren maatwerk, omdat ieder leven een andere context kent.

5- Gendergelijkheid

Bij ons is iedereen gelijk en zetten we ons in voor de optimale baan van elke deelnemer.

8- Waardig werk en economische groei

Dit staat centraal in onze hele aanpak. Niet elke baan past. Ithaka zoekt samen met de deelnemer naar de perfecte match. Want alleen dan levert werk motivatie, duurzame inzet, toenemende gezondheid en ontwikkelkansen, waardoor ook het inkomen van de deelnemer groeit over de jaren.

10- Ongelijkheid verminderen

Nederland is een gelijk land, en toch, als je beter kijkt, is er zoveel potentieel onbenut gelaten. We laten mensen aan de kant staan en tegelijkertijd hebben we een groeiend aantal vacatures. Ithaka geloofd dat óók voormalig gedetineerden (10.000 in 2019), statushouders (14000 in 2020), Latijns amerikanen (350.000 in 2019 en daarmee 4% van de Nederlandse arbeidsmarkt).

Ithaka heeft de ambitie om groepen die minder kansen hebben te koppelen aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

11- Duurzame steden en gemeenschappen

Ithaka maakt gebruik van bestaande ecosystemen en bouwt die uit. Daardoor pakken wij niet alleen de kansen op werk op, maar ook zorgen we ervoor dat onze deelnemers thuis raken in een sociaal netwerk, ‘de weg’ kennen, integreren kunnen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.
Daarnaast bieden de ontwikkelingen op duurzaamheid ook veel kansen op werk. Daarom werken we graag samen met werkgevers die inzetten op duurzame ontwikkelingen.

16- Vrede, Justitie en sterke publieke diensten

Ithaka zet in op rechtvaardigheid. Niet dat de één net iets meer rechtvaardig wordt behandeld dan de andere. Daarom zetten we in op empowerment van onze deelnemers. We maken ze bewust, alert, geïnformeerd en leren ze de wegen. Én we werken samen met overheden en leggen hun dilemma’s en suggesties voor om zaken te verbeteren. In het kader van samen leren.

17- Partnerschap om doelstellingen te realiseren

Ithaka werkt samen onder meer samen met overheden, ondernemers, werkgevers, communities, scholen, kerken en moskeeën.

Scroll naar boven